Sitemize gönüllü ekip arkadaşları arıyoruz…

Sitemize gönüllü ekip arkadaşları arıyoruz…

Tek başıma belli bir aşamaya kadar getirebildiğim ve ticari bir beklenti olmaksızın faydalı olabilmek adına çıktığım yolda artık takviyeye ihtiyacım doğmuştur. Uzlaştırmacılara ve Uzlaştırmacı adaylarına fayda sağlayabilmek amacıyla içerik üretip sitemize eklemek isteyen gönüllü arkadaşlarımızın irtibat kurması beni mutlu edecektir.

İyi çalışmalar5

E-mail: uzlastirmaciportal@gmail.com

2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı İlanı Yayınlanmıştır.

2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı İlanı Yayınlanmıştır.

Beklenen Sınav ilanı açıklandı. Merak edilenlerden biri de bu sınavın hali hazırda Uzlaştırmacılık yapanları ilgilendirip ilgilendirmediğidir. Mevcut Uzlaştırmacılar için yineleme eğitimi verilecek olup bununla ilgili de Bakanlığın önümüzde ki günlerde açıklama yapabileceği düşünülmektedir.

Adaylara şimdiden bol şans.

522021120818202120UzlaC59FtC4B1rmacC4B120SC4B1nav20C4B0lanC4B1

Uzlaştırmacı Sınavı ne zaman yapılacak ?

Uzlaştırmacı Sınavı ne zaman yapılacak ?

Uzlaştırmacı Sınavı Ne Zaman?

Uzlaştırmacı sınavına girebilmek için düzenlenen eğitimler 2019 yılı Nisan ayı içerisinde başlayıp, yine 2019 yılı Kasım ayı sonunda tamamlanmıştır. Uzlaştırmacı kursunu tamamlayarak sertifikasını alan adaylar  uzlaştırmacı sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, uzlaştırmacı sınavına başvuru tarihi açıklandı mı sorularını soruyor.

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı’nca düzenlenecek olan 2020 uzlaştırmacı sınavı aslında 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında yapılması beklenen bir sınavdı. Ancak  COVID-19 pandemisi nedeniyle bu yıl sınavın yapılmayacağı 2021 başlarında yapılabileceği tahmin ediliyor. Sınav tarihi belli olduğunda buradan bilgi verilecektir.

Adalet Bakanlığı Yeni Mobil Uygulamaları Hayata Geçirdi

Adalet Bakanlığı Yeni Mobil Uygulamaları Hayata Geçirdi
ADALET BAKANLIĞI YENİ MOBİL UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRDİ

Adalet Bakanlığı, arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işleri telefon ve tablete taşıdı. Kullanıcılar yeni mobil uygulamalar ile kendilerine atanan dosyaları, dosya kapak bilgilerini ve tarafları görebilecek. Uygulama ile dosya kabul veya ret edilebilecek.

Adalet Bakanlığı, mobil ortamda verdiği hizmetlere yenilerini daha ekledi. Bakanlık mühendislerince tamamen yerli imkanlarla yeni mobil uygulamalar hayata geçirildi. Bakanlık arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işleri daha rahat takip etmeleri için Arabulucu Portal, Bilirkişi Portal ve Uzlaştırmacı Portal mobil uygulamalarını başlattı. Arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişiler, İOS ve Android işletim sistemi bulunan cihazlarına uygulamayı ücretsiz indirip şifreyle giriş yapabilecek.

Arabuluculuk Mobil ve Uzlaştırmacı Mobil uygulamaları sayesinde kullanıcılar kendilerine atanan dosyaları, dosya kapak bilgilerini görebilecek. Uygulama ile dosya kabul veya ret edilebilecek. Ayrıca dosya geldiğinde bildirim alabilecek. Uygulamalar ile taraf bilgileri, dosyaya ait evraklar mobil cihazlara indirilebilecek. Her iki uygulamada kişisel bilgilerin güncellenmesi, ek süre, SEGBİS görüşme ve görevden çekilme taleplerinin yapılması için de çalışmalar devam ediyor.

Bilirkişi Mobil uygulaması ile de bilirkişiler dosya geldiğinde bildirim alabilecek, dosya kapak bilgileri, taraf bilgileri ve kabul ettikleri dosyaları görüntüleme işlemi ile birlikte evrakları mobil cihazlarına indirecek. Yine kişisel bilgilerini güncellenmesi, ek süre ve görevden çekilme talebi ile hazırlanan bilirkişi raporunun mobil üzerinden gönderilmesi de yakın zamanda uygulama üzerinden yapılabilecek.

Bilindiği gibi Adalet Bakanlığı daha önce de yine kendi personeli tarafından geliştirilen Avukat Portal, Celse, Vatandaş Portal, e-Adalet, Kurum Portal, Bilirkişi Portal, Arabulucu Portal, Uzlaştırmacı Portal ve SMS Bilgi Sistemi gibi uygulamaları da hayata geçirmişti. Bu uygulamaların güncellemesi ve güvenliği de tamamen Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılıyor.

2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

2021 yılı Uzlaştırmacı Asgari ücret tarifesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 160-240 TL,

b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;

1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 481-642 TL,

2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 642-802 TL,

3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 802-962 TL,

4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 962-1123 TL,

c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;

1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 240-320 TL,

2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 320-400 TL,

3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 400-481 TL,

4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 481-560 TL,

arasında ücret ödenir.

2021-uzlastirmaci

Uzlaştırma Nedir ?

Uzlaştırma Nedir ?

CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ’ne göre;

Uzlaşma: Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olmalarını,

Uzlaştırma: Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecini,

Uzlaştırmacı: Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişiyi,

Uzlaştırma raporu: Uzlaştırma işlemleri sonuçlandırıldığında uzlaştırmacı tarafından düzenlenen raporu,

Uzlaşma belgesi: Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları belgeyi ifade eder.

Uzlaştırma kapsamına giren suçların listesi için tıklayınız…

Kimler Uzlaştırmacı olabilir?

Kimler Uzlaştırmacı olabilir?

CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİne göre

Uzlaştırmacı siciline kayıt olma şartları

MADDE 48 – (1) Sicile kayıt başvurusu, Daire Başkanlığına elektronik ortamda başvurmak suretiyle yapılır.

(2) İlgilinin, uzlaştırmacı olarak görev yapmak istediği ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ile iletişim bilgilerini içerir başvuru dilekçesine;

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,

b) Mezuniyet belgesi ile hukuk fakültesi mezunları dışındakiler için not dökümüne ilişkin belgenin onaylı örneği,

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

ç) Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri,

d) Uzlaştırmacı eğitiminin tamamlandığını gösterir katılım belgesinin aslı veya onaylı örneği,

eklenir.

(3) Uzlaştırmacı siciline kaydedilebilmek için;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Tam ehliyetli olmak,

c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,

e) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,

f) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak ve yazılı sınavda başarılı olmak,

g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak yasaklanmamış olmak,

gerekir.

(4) Sicile kayıt için başvuruda bulunacak kişinin fiilen yürütmekte olduğu asıl mesleğinin ilgili mevzuatında, uzlaştırma faaliyetini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamalıdır.

(5) Üçüncü fıkrada sayılan sicile kayıt şartlarını taşıdığı anlaşılan ve belgelerinde eksiklik bulunmayan başvuru sahipleri uzlaştırmacı siciline kaydedilir. İlgililerden, şartları taşımadığı anlaşılan veya verilen bir aylık süreye rağmen eksik belgelerini sunmayan başvuru sahiplerinin sicile kaydı yapılmaz.

(6) Başvurular hakkında geliş tarihinden veya eksik belgenin ikmalinden itibaren iki ay içinde karar verilerek ilgilisine de tebliğ edilir.

(7) Belge eksikliği nedeniyle sicile kayıt talebi reddedilen kişiler eksik belgeleri ikmal ederek yeniden sicile kayıt için başvuruda bulunabilirler.

(8) Uzlaştırmacı, üçüncü fıkrada sayılan şartlarla ilgili olarak, kendisine ait bilgilerde meydana gelen her türlü değişikliği bir ay içinde, varsa belgesi ile birlikte Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.

(9) Sınavda başarılı olanların sınav sonuçları, yenileme eğitimlerini de tamamlamak şartıyla, sicile kayıt yaptırıncaya kadar geçerliliğini korur.